Asistenční služby

Často se stává, že se na svých cestách dostanete do nejrůznějších zapeklitých situací, kdy si nevystačíte pouze se svou pomocí. V takovém případě vám asistenční služby zcela jistě přijdou vhod. Asistenční služby obvykle obsahuje jak povinné ručení, tak mnohdy i havarijní pojištění. V těchto pojistných produktech jsou stanoveny a poskytovány základní asistenční služby.

Pokud by vám tato základní asistence nedostačovala, není problém, nechat si pojistnou smlouvu rozšířit o rozšiřující pojistku, která bude právě vhodným způsobem upravovat a rozšiřovat standardní rozsah asistenčních služeb.

Asistence je vám obvykle k dispozici 24 hodin denně sedm dní v týdnu. Pokud se tedy dostanete do jakékoliv komplikované situace, ve spojení s provozem vašeho pojištěného vozidla, není nic jednoduššího než kontaktovat operátory asistenční služby na konkrétních telefonních číslech, které vám byla spolu se smlouvou poskytnuta. Tísňová linka je vám připravena poskytnout základní rady a pomoc v řešení vzniklých problém.

Mezi základní asistenční služby patří obvykle odtah nepojízdného vozidla, zajištění opravy porouchaného automobilu, přeprava osob, které v poškozeném vozidle cestovali a také řada dalších užitečných služeb, které se liší v závislosti na konkrétní variantě asistenčních služeb.

Rozhodně se nejedná o žádnou zbytečnost, o tom jak jsou asistenční služby užitečné se již přesvědčila řada spokojených motoristů, kterým se vyskytnul určitý problém. Jednotlivé pojišťovny jsou si této skutečnosti velmi dobře vědomi, právě proto asistenční služby poskytují jako součást pojištění vozidel.

Příspěvek z rubriky Nezařazené | Komentáře uzavřeny

Havarijní pojištění

Dalším druhem pojištění vozidel je potom produkt havarijní pojištění. Nabízí jej v podstatě všechny přední pojišťovny, které působí na českém pojišťovacím trhu. Jedná se rovněž o velice často využívané pojištění, není se čemu divit, je totiž velmi praktické a užitečné, určitě ho využijete někdy i vy.

Havarijní pojištění kryje základní, nejvíce rozšířená, rizika vzniku škod. Pokrývá obvykle škody, které vzniknou živelnou událostí, kterou se myslí například požár, výbuch, povodeň, záplava, působení vichřice, krupobití,pád stromu, působení námrazy nebo tíhy sněhu apod. dále potom pojišťuje škody vzniklé odcizením, krádeží nebo vandalismem.

hasiči

Jednotlivé pojišťovny nabízí vždy řadu variant havarijního pojištění, je tedy možno pojistit veškerá rizika nebo i pouze taková, která vás, respektive vaše vozidlo nejvíce ohrožují.

Pokud splňujete určitá kritéria, můžete se rovněž dočkat výrazné úlevy při placení pojistného.

Havarijní pojištění je samozřejmě možno rozšířit o doplňková připojištění, které vhodně upraví základní pojistku. Nejčastěji se jedná o připojištění skel, dále potom připojištění zavazadel, připojištění cestujících, připojištění asistenčních služeb apod.

Přesto, že je havarijní pojištění nepovinný pojistný produkt, pokud často cestujete, mělo by být i pro vás samozřejmostí. Jeho uzavření oceníte i vy v případě, že dojde k naplnění pojistných událostí, jeho prostřednictvím se totiž dočkáte výrazné finanční kompenzace vzniklých škod.

Příspěvek z rubriky Pojištění vozidel | Komentáře uzavřeny

Povinné ručení

Nejčastěji uzavíraným pojistným produktem k motorovým vozidlům je bezesporu povinné ručení. Toto je způsobeno skutečností, že se jedná o zákonem stanovenou povinnost. V praxi to znamená, že povinné ručení musí mít uzavřeno každé vozidlo, které se denně pohybuje v provozu.

Povinné ručení nabízí dnes celá řada pojišťoven, které působí na našem pojistném trhu. V samotném základu se vyznačují stejnými pojistnými podmínkami, pojišťují vždy konkrétní, zákonem stanovené, rizika vzniku škod a to jak na zdraví, tak i na majetku.

Každá pojišťovna nabízí obvykle několik variant pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, je tedy umožněno, aby si každý klient vybral právě takovou pojistku, která bude nejvíce vyhovovat jeho představám a nárokům.

Před samotným sjednáním povinného ručení však doporučujeme pečlivě prostudovat aktuální nabídky jednotlivých pojišťoven. Můžete tak najít nejlevnější povinné ručení, které bude splňovat veškeré vaše nároky, tak potom můžete mnohdy výrazně ušetřit na celkové sumě, kterou budete muset obětovat do pojistných splátek. Řada pojišťoven tak nabízí nejrůznější slevy a bonusy, pokud například splňujete dlouhodobě bezeškodný průběh, máte instalováno nadstandardní zabezpečení vozidla nebo k povinnému ručení hodláte souběžně sjednat i havarijní pojištění, získáte řadu slevových zvýhodnění.

Převážná většina pojišťoven dnes nabízí také pojištění online. V praxi to pro vás znamená, že nebudete muset povinné ručení sjednávat na pobočce pojišťovny, nebudete muset obětovat spoustu času. Celou realizaci budete moci provést z klidu domova. Stačí jen sednout k počítači, který je připojen k internetu a veškeré náležitosti vyplnit z pohodlí vašeho křesla. Následně vám brzy přijdou poštou potřebné informace, jak dokončit sjednání pojistné smlouvy. Pokud se rozhodnete využít on-line povinné ručení, obvykle vám celá pojistka vyjde laciněji, protože tím získáte určitou slevu.

K základnímu produktu povinného ručení dále není problém sjednat celou řadu doplňkových a rozšiřujících připojištění. Záleží na nabídkách konkrétních pojišťoven, základní rozšiřující pojistky však nabízí prakticky všechny naše pojišťovny, které poskytují pojistný produkt, kterým je povinné ručení. V případě uzavírání pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se určitě vyplatí některá doplňková připojištění uzavřít souběžně, ušetříte tak čas, ale také peníze.

Příspěvek z rubriky Pojištění vozidel | Komentáře uzavřeny

Pojištění vozidel

Pokud často jezdíte, určitě sami moc dobře víte, jak často jste v nejrůznějších nebezpečných situacích. V provozu se zkrátka denně setkáváme s řadou nepříjemných komplikací, které mají mnohdy za následek i škodu na zdraví nebo na majetku. Abyste se z těchto škod vycházeli vždy co nejméně nepříznivě ovlivněni, není na škodu uzavřít pojištění vozidel.

Pojištění vozidel se prakticky skládá ze dvou hlavních typů. Tím prvním z nich je povinné ručení nebo-li pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Jedná se o povinný pojistný produkt, který musí mít sjednaný všichni majitelé vozidel, které se účastní provozu na pozemních komunikacích.

Dalším typem je potom havarijní pojištění. Tímto můžete pojistit nejčastější rizika vzniku škod, jedná se o dobrovolný pojistný produkt, který však skrz jeho vysokou užitečnost doporučujeme uzavřít všem majitelům motorových vozidel.

K oběma typům pojištění je samozřejmě možno uzavřít celou řadu doplňkových pojistných smluv, které vhodným způsobem základní pojistky rozšiřují. Záleží pouze na vás, která rizika vzniku škod uznáte za vhodné připojistit.

Příspěvek z rubriky Pojištění vozidel | Komentáře uzavřeny

Bodový systém

Bodový systém přímo souvisí ze silničním zákonem, ze kterého vychází, a který je zásadní pro všechny motoristy. Jedná se v podstatě o sankce, které řidiči dostávají za nejrůznější prohřešky, které souvisí s provozem na pozemních komunikacích na území České Republiky.

policie

Na začátku má každý řidič k dispozici jakýsi čistý štít, ten je představován 12 body. Za jednotlivé dopravní přestupky jsou potom tyto body následně ztrhávány, v případě, že se dočkáte na svém kontě nulového počtu bodů, bude vám odebrán na určitou dobu řidičský průkaz, o který po vypršení doby trestu budete moci znovu požádat. Obvykle se musíte zúčastnit znova celého kurzu, který vede k vydání průkazu nebo alespoň jeho testových částí.

Podle tohoto systému se na našem zemí postupuje od začátku července 2006. Pokud vás zajímá jak jsou jednotlivé přestupky bodovány, můžete toto dozvědět níže.

Porušením povinnosti řidiče způsobení dopravní nehody, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví, tento přestupek je hodnocen 7 body a je zde možnost odnětí svobody až na dobu 10 let.

Řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil užitím alkoholického nápoje či jiné návykové látky, toto je trestáno rovněž 7 body a možností odnětí svobody do 3 let.

Odmítnutí podrobit se vyšetření na přítomnost alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoliv takové vyšetření není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví, při tomto přestupek vám bude odečteno 7 bodů a může být vyžadována až 50 tisícová pokuta.

Pokud se proviníte řízením motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění, bude vám taktéž odečteno 7 bodů a pokuta může dosáhnout částky 50 tisíc korun.

Když porušíte zákaz předjíždění, jedná se o přestupek, který je hodnocen 6 body a až 10 tisícovou pokutou.

Při jízdě v protisměru, otáčení či couvání na dálnici můžete rovněž dostat trest strhnutí 6 bodů a několika tisícovou pokutu.

Pět bodů vám může být strhnuto pokud budete řídit vozidlo, které není technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích.

Pokud překročíte rychlost o 40 km/h v obci nebo o 50 km/h mimo obec dostanete pokutu až 10 000 Kč a bude vám odečteno 5 bodů.

Pokud vaše vozidlo nezastavíte na pokyn „stůj“ bude vám odečteno 5 bodů a může vám být vyměřena pokuta až ve výši 5 000 Kč.

Nedáte-li přednost v jízdě, riskujete ztrátu 4 bodů a poměrně vysokou pokutu, až do výše
5 000 Kč.

Ani mobilní telefon nesmíte držet během jízdy, porušíte-li toto nařízení riskujete ztrátu 3 bodů a pokutu ve výši 2 500 Kč.

Dva body vám mohou být odečteny při nedovolené jízdě v tramvajovém pásu, dále potom pokud nebudete využívat bezpečnostní pásy nebo nepoužijete pro děti dětskou autosedačku.

Rovněž pokud způsobíte překážku na silnici a řádně ji neoznačíte a nezajistíte, počítejte v případě dopravní kontroly také s dvěma body dolů a pokutou až 2 500 Kč.

Menší dopravní přestupek je potom například jízda bez světel, zde se jedná o strhnutí jednoho bodu a pokutu až 2 500 Kč.

Pokud neoprávněně užijete modrý nebo oranžový maják přijdete také o jeden bod a počítejte s pokutou 2 500 Kč.

Dopravních přestupků je samozřejmě celá řada, toto byla jen menší část z nich. O hodnocení všech přestupků se můžete dozvědět přímo ze silničního zákona.

Pokud jste dobrý řidič, což znamená, že máte neustále 12 bodů na vašem kontě, můžete se u řady pojišťoven dočkat ocenění v podobě slevě na produktu, který řeší povinné ručení. Protože se jedná o jeden typ pojištění vozidel, navíc přímo ze zákona povinný, může se jednat o významné pozitivum.

Příspěvek z rubriky Nezařazené | Komentáře uzavřeny

Doplňkové vybavení vozidel

Vybavení vozidel je možno rozdělit do dvou základních skupin, tou první je povinná výbava, jedná se zde tedy o věci, pomůcky a zařízení, které je bezpodmínečně nutné mít v každém vozidle, které vyjede do provozu. Další skupinou je potom doplňkové vybavení.

Doplňkové vybavení není prakticky ničím omezeno, závisí pouze na každém řidiči, respektive majiteli automobilu, které pomůcky, případně doplňky se rozhodne do svého vybavení zahrnout.

V dnešní době najdeme nejrůznější, mnohdy velmi bohatou nabídku řady doplňkového vybavení, lišící se hodně parametry. Může se jednat o věci osobní potřeby, věci dekorační, ale i věci velmi užitečné.

Mezi základní doplňkovou výbavu patří například stínítka proti slunci, tyto se často využívají, pokud ve vozidle přepravujete malé děti, které jsou náchylnější k působení slunečních paprsků. Dalším hojně využívaným, rovněž pro děti určeným, autodoplňkem jsou dětské sedačky. Jedná se o pomůcku, díky které je vaše dítě při cestách ve větším bezpečí, kromě toho se jedná o povinné vybavení pro děti, takže byste je rozhodně neměli přehlížet.

Vozidlo lze vybavit i řadou dekoračních prvků, které ještě více zvýrazní styl jeho majitele.

Všechna tato doplňková vybavení je samozřejmě možno pojistit prostřednictvím produktu pojištění vozidel. Jedná se spíše o jakousi formu připojištění k základní pojistné smlouvě, která řeší povinné ručení či havarijní pojištění. Vzhledem k tomu, že se obvykle nejedná o nejlacinější věci, doporučujeme jejich pojištění sjednat vždy, v případě jejich poškození nebo krádeže toto jistě zásadně oceníte.

Příspěvek z rubriky Povinné výbava | Komentáře uzavřeny

Zabezpečení vozidel

V dnešní době asi nikoho z nás příliš nepřekvapí zvýšené procento řádění zlodějů a vandalů, to se samozřejmě projevuje i ve světě motorismu. Není zvláštností vykradení vozidla, s tímto se setkáváme prakticky stále častěji. Je tedy velmi vhodné snažit se nějakým způsobem těmto nepříjemným událostem předcházet. Je mnoho možností, některé z nich jsou účinné jiné zase méně, stoprocentní jistotu však nemůže poskytnout žádná z nich.

zloděj auta

Nejčastějším způsobem zabezpečení je parkování vozidla v dobře zabezpečené garáži, tu je nutno co nejlépe vybavit, opatřit nejrůznější zámky a jiná bezpečnostní zařízení. Je vhodné pořídit kamerový systém, který bude vozidlo neustále monitorovat, také bezpečnostní zabezpečení objektu garáže v podobě alarmu je vhodné řešení.

Dále je možno již i samotné vozidlo vybavit bezpečnostním alarmem, který nás nebo široké okolí v případě pokusu o krádež ihned určitým způsobem upozorní.

Na trhu je také spousta společností, které se přímo zabezpečováním vozidel zabývají, pokud tedy máte zájem automobil jakkoliv zabezpečit doporučujeme navštívit tyto společnost a to jak na webu, tak i osobně a pečlivě prostudovat jejich nabídku. S pomocí profesionálních pracovníků, kterými tyto firmy disponují, zcela jistě najdete vhodné řešení o pro váš konkrétní případ.

Na zvýšené zabezpečení vozidla mnohdy přihlíží i samotné pojišťovny při sjednávání pojištění vozidel. Havarijní pojištění tak můžete uzavřít s velmi výraznou slevou pokud budete splňovat kritéria zvýšené bezpečnostní ochrany pojišťovaného automobilu.

Příspěvek z rubriky Nezařazené | Komentáře uzavřeny

Zimní výbava

Jistě všichni moc dobře víme, že s přicházejícím zimním obdobím motoristům začínají nepříliš pěkné časy. V tuto dobu je totiž nutné počítat se stíženými podmínkami provozu. Samozřejmě závisí na konkrétní lokalitě, asi jinak zima ovlivní motoristy na horách a jinak ve městě. V každém případě však zimním počasím budou poznamenání všichni účastníci provozu.

značkazimní výbava

Je velmi vhodné se na tuto situaci dostatečně a včas připravit. Na některých úsecích silnic a dálnic v České Republice se můžeme novinkově setkat s dopravní značkou zimní výbavy. Pokud cestujete na těchto místech, jste povinni vaše vozidlo opatřit zimními pneumatikami a konkrétně v časovém období od počátku listopadu do konce března. Toto je zákonem stanovená povinnost, kterou musíte bezpodmínečně dodržet pokud nechcete riskovat vysokou pokutu a nemalé problémy v provozu.

Zimní pneumatiky lze však doporučit k využití i na místech, která nejsou dopravní značkou označeny. Letní směs pneumatik v žádném případě neposkytuje optimální jízdní vlastnosti při nízkých teplotách a zhoršených povětrnostních podmínkách vůbec. Rovněž pokud chcete využívat některých výhod, které nabízí havarijní pojištění, budete muset o zimních kolech popřemýšlet a pořídit je.

Zimní kola však nejsou jediným zimním vybavením. Pro nadcházející zimu doporučujeme všem motoristům pořídit také nemrznoucí kapalinovou směs, škrabku na námrazu, speciálních přípravků, určených k nanesení na zamrznutá místa vozidla apod. Základním zimním vybavením každého motoristy by také měla být malá metlička na odmetání sněhu. Pokud cestujete často do horských oblastí nebude na škodu pořídit sněhové řetězy, které vám mohou na námraze také hojně pomoci.

Zima přináší celou řadu radovánek, ale motoristům mnohdy i vrásky na čele. Během tohoto období dochází často k více pojistným událostem, takže je vhodné mít vaše vozidlo pojištěno proti nejčastějším zimním rizikům vzniku škod prostřednictvím pojistného produktu, který řeší havarijní pojištění.

Příspěvek z rubriky Povinné výbava | Komentáře uzavřeny

Povinná výbava

Pokud se chcete jako motoristé aktivně zapojovat do provozu na pozemních komunikací musíte splnit několik požadavků. Samozřejmostí je vlastnit konkrétní řidičské oprávnění, mít uzavřené povinné ručení, dále jste však povinni řídit se pravidly silničního provozu, které mimo jiné ukládají povinnost základní výbavy, kterou musíte ve vozidle neustále mít. V případě, že byste se rozhodli toto nařízení neakceptovat, kromě toho, že byste se vystavili nemalé pokutě, mohli byste se potýkat s problémy při poruše nebo dopravní nehodě.

Co je třeba mít ve vozidle jako součást povinné výbavy? Pro vozidla kategorie M a N, které vyhovuje většina osobních automobilů je nutno pořídit následující věci a pomůcky: Náhradní elektronické pojistky a to konkrétně minimálně po jedné od každého druhu, který je užíván v elektroinstalaci konkrétního vozidla, jedná se zcela jistě o užitečnost, protože v případě poruchy budete mít tento nepostradatelný náhradní díl vždy u sebe. Další součástí povinné výbavy osobního automobilu jsou náhradní žárovky, zde je nutné mít opět od každé používané žárovky minimálně po jednom kuse, k tomu je nutno pořídit také nářadí, kterého je při výměně využíváno. Pokud se tedy stane, že se vám přepálí žárovka, můžete ji kdykoliv vyměnit buď vy osobně nebo vaše vozidlo svěřit autoservisu. Také příruční zvedák je velmi užitečné zařízení, které je součástí povinné výbavy. Tento zvedák musí mít přiměřenou nosnost, aby dokázal bezpečně zvednout požadovanou část vozidla. K povinné výbavě patří také klíč na matice od kola a samotné náhradní kolo v podobě rezervy. Velmi podstatnou částí povinné výbavy je potom samozřejmě také aktuální lékárnička, ta musí obsahovat vždy kompletní a nepoškozenou výbavu. Součást povinné výbavy uzavírá reflexní vesta a výstražný trojúhelník, těchto pomůcek využijete v případě poruchy nebo dopravní nehody, zvýšíte tímto bezpečnost vaši, ale také ostatních účastníků silničního provozu.

Na rozdíl od pojištění vozidel, které zabezpečují finanční stránku věci v případě jakékoliv nepříjemné události, která souvisí s pojištěním, tak povinná výbava zase pokrývá materiální stránku. Pro optimální provoz je vhodné jak pojištění vozidel, tak i povinnou výbavu skloubit dohromady. Je to v podstatě povinnost, protože povinná výbava je, jak již název samotný napovídá, nezbytnou nutností, stejně tak jako povinné ručení.

Příspěvek z rubriky Povinné výbava | Komentáře uzavřeny

Bezpečnost na silnicích

Bezpečnost na silnicích patří v současnosti mezi velmi diskutovaná témata. Je všeobecně známo, že se můžeme den ode dne setkávat se stále rostoucím provozem jak na tuzemských pozemních komunikacích, tak i v zahraničních destinacích. Díky této skutečnosti je samozřejmě snížena bezpečnost silničního provozu. Častěji dochází k dopravním nehodám. Ty jsou buď menšího nebo bohužel mnohdy i značně vysokého rozsahu a jsou spojeny s určitou škodou. Poškozeni můžeme být jak my, tedy cestující samotní, tak i ostatní lidé, kteří se dopravní nehody nějakým způsobem přímo či nepřímo zúčastní. U nás se jedná nejčastěji o poškození zdraví, případně poškození našich osobních věcí. My a naše zdraví však není tím jediným, co může být při dopravní nehodě poškozeno. Velmi často vzniknou také škody na vozidlech nebo na jiném, mnohdy i cizím majetku.

zácpa

V průběhu celého roku není bezpečnost na silnicích stejná, dá se říci, že různě kolísá. Roste přímo úměrně se zvyšujícím se provozem. V některých obdobích se přirozeně dá očekávat vyšší provoz. Jedná se například o dobu dovolených. S touto se můžeme potkat především o prázdninách. Lidé v tuto dobu často cestují do zahraničí nebo i na konkrétní rekreační místa v České Republice, na silnicích se vyskytuje zvýšené množství vozidel, proto se není čemu divit, že se snižuje bezpečnost a mnohem častěji vzniknou nejrůznější škody. Se zvýšeným provozem je však nutno počítat také v období státních svátků, před vánocemi nebo při jakékoliv jiné příležitosti.

Abyste nemuseli riskovat řadu škod a s nimi spojené nemalé finanční výdaje je bezesporu vhodné uzavřít pojištění vozidel. Nejrozšířenějším produktem z této problematiky je povinné ručení, případně havarijní pojištění. Budete tak kryti před určitými riziky vzniku škod a nebudete se tak muset obávat, že v případě škody budete muset sáhnout hluboko do kapsy. Pojištění vozidel je velmi výhodný pojistný produkt, který by měl oslovit veškeré motoristy. Povinné ručení je dokonce zákonem povinné, v praxi to tedy znamená, že ho musí mít sjednané každý provozovatel vozidla, který hodlá své auto využívat v provozu na pozemních komunikacích. Havarijní pojištění je potom pojistný produkt, který je nepovinný, avšak velmi užitečný.

Bezpečnost v provozu však může ovlivnit i každý z nás. Bude stačit abychom se na silnicích a dálnicích chovali co nejvíce ohleduplně a respektovali pravidla silničního provozu. Je třeba věnovat vždy zvýšenou pozornost a snažit se předvídat.

Příspěvek z rubriky Nezařazené | Komentáře uzavřeny