AIM pojišťovna

AIM pojišťovna je původní středoevropskou pojišťovnou, která vznikla na přelomu let 2006 a 2007. Historie společnosti ale sahá mnohem hlouběji a než vznikla samotná pojišťovna, AIM se specializovala na finanční a pojišťovací poradenství. Sídlo společnosti nalezneme v Maďarsku, ale pojišťovna je zastoupena v mnoha zemích Evropy včetně České republiky. Pojišťovna se zaměřuje čistě na neživotní pojištění.

Pojišťovna AIM se soustředí na specifická řešení a případně i produkty, které jsou u jiných pojišťoven spíše na okraji zájmu, což odpovídá i jejich (ne)propracovanosti. Na proti tomu AIM si na těchto produktech zakládá a dokáže klientům poskytnout poradenství i to nejdůležitější – produkty na míru. Právě zcela individuální přístup je hlavním krédem AIM pojišťovny.

Mezi produkty této pojišťovny pak patří například:

 • Pojištění lodí
 • Pojištění prodloužené záruky (na vybrané druhy zboží, ale i jakékoliv jiné zboží dle přání klienta)
 • Pojištění odpovědnosti podnikatelů
 • Pojištění technických rizik (zahrnuje i all-risk pojištění strojů vztahující se i na škody způsobené obsluhou)
 • Pojištění podnikatelů a průmyslu
 • Jakékoliv jiné (neživotní) pojištění, které klienti potřebují a AIM je schopna ho vytvořit
 • …a pojištění vozidel

Pojištění vozidel – povinné ručení

U AIM se nesetkáme s povinným ručením, pojišťovna není členem České kanceláře pojistitelů. Důvodem je zejména to, že povinné ručení se řídí přenými pravidly a klienti oceňují zejména nízkou cenu, nikoliv řešení na míru, které je doménou AIM pojišťovny.

Havarijní pojištění

Program havarijního pojištění se u AIM nazývá AUTOMOTOKASKO a obsahuje následující služby a možnosti:

 • Tradiční havarijní pojištění (živel, vandalismus, krádež, havárie)
 • Připojištění náhradního vozu
 • Pojištění oken vozidla
 • Pojištění zavazadel
 • Rozšířené asistenční služby
 • Úrazové pojištění pro řidiče, nebo všechny osoby ve vozidle
 • GAP pojištění

GAP pojištění

Produkt GAP je nadstavbou havarijního pojištění. Přináší pojištění na novou cenu. Příklad: pokud si pojistíme při nákupu vozidlo v hodnotě 500 000 Kč, tak se po třech letech nebude při jeho zničení plnit polovina (respektive reálná tržní hodnota tři roky starého vozidla, která bude zhruba polovinou ceny pořizovací), ale celých 500 000Kč.

GAP pojištění také může pokrývat i spoluúčast sjednanou v havarijním pojištění, tudíž se jedná o stoprocentní ochranu.

Asistenční služby

Pro své asistenční služby si AIM zvolila specializovaného poskytovatele ve společnosti Mondial, která poskytuje nejenom asistenci k pojištění vozidel, ale i pro zdravotní a cestovní pojištění. AIM svým klientům nabízí dva asistenční balíčky:

 • Standardní, který je v ceně pojištění
 • AIM ASISTANCE PLUS – tedy rozšíření základních asistenčních služeb na velmi nadstandardní úroveň
Příspěvek z rubriky Pojišťovny | Komentáře uzavřeny

Allianz pojišťovna

Tato německá pojišťovna se sídlem v Mnichově vznikla na konci devatenáctého století. V dnešní době je jednou z největších pojišťoven i společností obecně na světě. Zaměřuje se na všechny druhy pojištění a to i u nás, kde působí od roku 1993. Havarijní pojištění u nás Allianz nabízí už od roku 1995. O čtyři roky později se pak účastnila začátku uvolnění trhu s povinným ručením a stala se jednou z prvních pojišťoven, která ho na našem trhu začala poskytovat.

Allianz provozuje, kromě univerzální pojišťovny, i další společnosti – mezi nejdůležitější patří Allianz penzijní fondy, který vznikl už v roce 1994 a je klienty velmi oblíben pro nadstandardní připisované zhodnocení, a také Allianz Direct, tedy společnost a stejnojmenný internetový portál, na kterém Allianz nabízí své pojištění online a po telefonu.

Služby v ČR

Produktová šíře Allianz pojišťovny, včasný start na našem trhu a mezinárodní know-how umožnily této pojišťovně pozici mezi třemi největšími českými pojišťovnami, ale od roku 2011 už to neplatí a patří jí příčka čtvrtá. Dnes nabízí:

 • Pojištění majetku a odpovědnosti
 • Pojištění průmyslu a podnikatelů
 • Cestovní pojištění
 • Golfové pojištění (unikát na trhu)
 • Penzijní připojištění
 • Životní pojištění
 • Pojištění vozidel

Povinné ručení

Allianz je v nabídce povinného ručení jednou z nejzajímavějších pojišťoven na našem trhu. Povinné ručení si můžete zvolit v jednom ze tří balíčků:

 • NORMAL – základní limity (35 milionů korun), základní asistence a úrazové pojištění dětí ve vozidle
 • OPTIMAL – přidává plnění pro případ poškození vozidla zvířetem nebo živelní událostí a speciální garanci mobility, která pomáhá řidičům, kteří se při způsobení dopravní nehody těžce zranili
 • EXKLUZIV – přidává pojištění střetu se zvěří, pojištění bonusu pro případ zavinění první nehody a také náhradní vozidlo s limitem 1 000 Kč na den po dobu 5 dnů

Allianz nabízí i sezónní povinné ručení, které můžete využít i pro svůj automobil – pokud víte, že přes zimu nejezdíte, prostě se pojistíte jen na část roku, ve které vozidlo chcete používat. Nemusíte přitom vozidlo na dobu bez pojištění odhlašovat!

Havarijní pojištění

Stejně jako povinné ručení, i havarijní pojištění se u Allianz sjednává jako jeden ze tří balíčků:

 • NORMAL – chybí zde plnění v případě havárie, ale obsahuje i základní asistenční služby a připojištění náhradního vozidla až na pět dní s limitem 1 000 Kč/den.
 • OPTIMAL – tradiční all-risk, který chrání před živelní událostí, odcizením, vandalismem i havárií
 • EXKLUZIV - nejvyšší variant s pojištěním na novou cenu GAP a se zachováním bonusu i po první pojistné události

Také havarijní pojištění lze u Allianz uzavřít v sezónní variantě, takže lze ušetřit za měsíce, kdy vozidlo nevyužíváme, nebo ho využíváme minimálně.

Asistenční služby

Základní asistenční služby se pohybují v tradičních mezích s tím, že při sjednání povinného ručení i havarijního pojištění se limity pro základní asistenci sčítají.

Příplatková asistence PLUS pak obsahuje například:

 • Přistavení náhradního vozidla pro případ, že je naše nepojízdné, nebo odcizené
 • Dovezení pohonných hmot v případě, že nám při jízdě dojdou
 • Výměna paliva při jeho záměně
 • Limity asistence PLUS si klienti mohou dle svých potřeb bez omezení zvyšovat

Připojištění

Sem spadá tradiční úrazové připojištění, pojištění zavazadel, náhradního vozidla (až na 10 dnů) a skel (s limitem až 100 tisíc korun).

Příspěvek z rubriky Pojišťovny | Komentáře uzavřeny

AXA pojišťovna

Pojišťovna AXA patří do skupiny mezinárodně působících pojišťoven a bank AXA – sídlo této skupiny najdeme v Paříži a v současnosti jde o jednu z největších finančních společností na světě (deváté místo na světě podle tržeb). Historie společnosti sahá až do první poloviny devatenáctého století (1816) a na českém trhu začala působit v roce 2000. Pojišťovna je však nejmladší pobočkou v ČR a své působení odstartovala až před osmi lety. Mezi další příbuzné společnosti v ČR patří AXA banka, penzijní fond, životní pojišťovna, nebo AXA Assistance.

Nabídka pojištění

AXA pojišťovna se soustředí pouze na neživotní pojištění, zejména pak na pojištění nemovitostí a domácností a samozřejmě také pojištění vozidel. Skupina AXA však nabízí i bankovní služby, životní pojištění, cestovní pojištění, penzijní připojištění a také komplexní nabídku investování do podílových fondů.

Povinné ručení

Donedávna byla AXA pojišťovna jedinou pojišťovnou u nás, která pojistné u povinného ručení počítala na základě výkonu motoru (nedávno se k ní připojila ČSOB pojišťovna).

Výhody a parametry povinného ručení od AXA:

 • Pojistné podle výkonu motoru vozidla v kW
 • Rozsáhlé asistenční služby v ceně povinného ručení platné v České republice i zahraničí
 • Možnost zvolit mezi základními limity (35 milionů korun) a zvýšenými limity (70 milionů)

Havarijní pojištění

AXA poskytuje havarijní pojištění podobně, jako povinné ručení – včetně rozsáhlých asistenčních služeb v ceně a s možností sjednat celou řadu příslušenství a obsáhlejší balík asistenčních služeb. AXA vás pojistí proti škodám způsobených:

 • Vandalismem
 • Havárií
 • Odcizením
 • Živly

AXA také vyžaduje spoluúčast a to buď: 2, 5 nebo 10 procentní. Volba je na klientovi a čím vyšší je zvolená spoluúčast, tím nižší je pojistné, ale zároveň pojišťovna o tato procenta sníží pojistné plnění.

Asistenční služby

AXA poskytuje velmi široké asistenční služby už v ceně svého povinného ručení a/nebo havarijního pojištění:

 • Komplexní služby pro případ havárie v ČR i v zahraničí
 • Zorganizování asistence pro případ poruchy v ČR, respektive plná asistence v zahraničí
 • Pomoc při defektu pneumatiky, ztrátě klíčů a problémech s palivem (vyčerpání, čerpání chybného paliva) v ČR i zahraničí
 • Právní asistence s limitem 10 000 Kč

Klienti si mohou přikoupit nadstandardní právní asistenční služby KOMFORT.

Připojištění

 • Úrazové připojištění všech přepravovaných osob na částku 100 tisíc korun v případě smrti a 200 tisíc korun v případě trvalých následků
 • Pojištění skel – vztahuje se na všechna skla vozidla a na jakýkoliv druh újmy (včetně krádeže) s limitem až 20 000 Kč a spoluúčastí 20 %
 • Připojištění zavazadel – maximální limit plnění je 30 000 Kč pro případy živelní události, krádeže, nebo havárie
Příspěvek z rubriky Pojišťovny | Komentáře uzavřeny

Česká pojišťovna

Největší pojišťovně v České republice patří třetina trhu s životním pojištěním a téměř 40 % trhu s neživotním pojištěním. V obou údajích drtivě poráží konkurenci a spolehlivě si tak udržuje dominantní postavení. Pojišťovna svou historii sleduje až k roku 1827, kdy vznikla První česká vzájemná pojišťovna. Po druhé světové válce byl přímý předchůdce, Československá pojišťovna, bez konkurence a i po otevření trhu z této výhodné startovní pozice těží.

Vlastníkem České pojišťovny je Generali PPF Holding, který je z většiny (51 %) vlastněn druhou největší pojišťovnou a jednou z největších společností světa, Generali, a z 49 % právě společností PFF Petra Kellnera.

Univerzální pojišťovna

ČP má silnou pozici ve všech druzích pojištění:

 • Životní pojištění
 • Pojištění vozidel
 • Pojištění nemovitostí
 • Cestovní pojištění
 • Penzijní připojištění
 • Pojištění domácích mazlíčků
 • Pojištění podnikatelů a průmyslu

Povinné ručení

Česká pojišťovna klade na povinné ručení velký důraz. Oblíbená je služba Bez povinností, kdy za klienty všechny náležitosti při pojistné události vyřizuje pojišťovna. ČP má přichystáno hned 5 balíčků, které se liší výší limitů i rozsahem poskytovaných služeb:

 • START – základní limity (35 milionů korun) a pojištění Bez povinností  s omezenou funkčností
 • STANDARD – limity rostou na 50 milionů korun, obsahuje asistenční služby pro případ havárie a úrazové připojištění pro řidiče
 • EXCLUSIVE – limity jsou už 100 milionů korun, asistenční služby se vztahují i na poruchu vozidla a úrazové pojištění je rozšířeno na všechny cestující
 • EXCLUSIVE PLUS – limity 120 milionů korun, chytrý telefon jako dárek, první pojistná událost nesnižuje bonus a ČP garantuje cenu pojištění na tři roky dopředu
 • EXCLUSIVE MAX – výše limitů je 150 milionů korun, obsahuje pojištění střetu se zvěří a při pojistném plnění se nezapočítává amortizace vozidla

Maximální výše bonusu za bezeškodní období je 55 %.

Havarijní pojištění

ČP u havarijního pojištění nabízí bonus až 50 % a mnoho možností:

 • V ceně all-risk pojištění (proti vandalismu, živelním událostem, odcizení a havárii) je i pojištění pro případ neoprávněného užití vozidla
 • Volitelná spoluúčast už od 1 % a 1 000 Kč až po 30 % a minimálně 30 000 Kč
 • Možnost zvolit mezinárodně platné havarijní pojištění, nebo omezené pouze na Českou republiku

Připojištění

 • Úrazové připojištění – s limity 100 tisíc, respektive 200 tisíc korun pro případ smrti/trvalých následků úrazu
 • Asistenční služby ve variantách POHODA, POHODA Special a POHODA SOS
 • Pojištění skel vozidla s limitem až 100 tisíc korun
 • Pojištění pracovní neschopnosti a hospitalizace
 • Pojištění zavazadel s limitem až 50 000 Kč
 • Náhradní vozidlo při opravě vozidla delší, než 2 dny
 • Pojištění na novou cenu GAP – možnost pojistit pouze nová vozidla na dobu maximálně tří let
Příspěvek z rubriky Pojišťovny | Komentáře uzavřeny

ČPP

Součástí mezinárodní pojišťovací společnosti Vienna Insurance Group (VIG), která je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů pojištění ve Střední Evropě, je kromě druhé největší české pojišťovny (Kooperativa) i Česká podnikatelská pojišťovna.

Pojišťovna na našem trhu působí už od roku 1995, příští rok tedy oslaví „plnoletost“. Ačkoliv jde o specialistu na pojištění vozidel a povinné ručení obzvláště, jedná se o univerzální pojišťovnu, která nabízí i:

 • Životní pojištění
 • Pojištění majetku
 • Cestovní pojištění
 • Pojištění podnikatelů
 • Pojištění odpovědnosti

Povinné ručení

Ačkoliv v celkovém měřítku patří Česká podnikatelská pojišťovna spíše mezi menší pojišťovny na našem trhu, v oblasti povinného ručení se jedná o třetí nejúspěšnější pojišťovnu, která se mimo jiné může pyšnit tím, že počet nových klientů povinného ručení jí roste výrazně rychleji, než konkurenci (v roce 2011 bylo nově u ČPP pojištěno téměř 60 000 vozů, celkově jde již o více než milion pojištěných vozidel z celkového počtu kolem 6,75 milionů pojištěných vozidel v ČR – to činí téměř 15 %).

TIP: Česká podnikatelská pojišťovna poskytuje svým klientům slevu na havarijní pojištění za povinné ručení – čím vyšší varianta povinného ručení, tím vyšší sleva na havarijní pojištění (od 5 do 15 procent)

Povinné ručení u ČPP si volí ze tří variant:

 • SPOROPOV – toto povinné ručení je určeno pouze nenáročným klientům, kteří nepředpokládají časté výjezdy do zahraničí (na plnění škod v zahraničí se uplatňuje spoluúčast), limity jsou základní (tedy 35 milionů korun) a SPOROPOV obsahuje i základní asistenční služby pro případ havárie i poruchy
 • SPECIÁLPOV – povinné ručení už platí i v zahraničí bez spoluúčasti, limity se zvedají na 50 milionů korun a asistenční služby jsou poskytovány s 5x vyššími limity plnění, v ceně je i úrazové připojištění řidiče
 • SUPERPOV – limity plnění jsou 100 milionů korun, plnění z úrazového připojištění je dvojnásobné oproti SPECIÁLPOV

U ČPP mají i mladí řidiči nárok na takzvaný Extrabonus PROFI, který řidiči propůjčuje bonus až 15 % za příslib 3 let bez pojistné události.

Havarijní pojištění

U ČPP existují dvě varianty havarijního pojištění. První se nazývá IDEÁLKASKO a je určen pro nová a zánovní vozidla. Naopak, pro vozidla starší tří let je určeno SPOROKASO.

 • IDEÁLKASKO – možnost volit mezi all-risk pojištěním (vandalismus, odcizení, havárie, živelní událost) a užší kombinací (odcizení, živelní událost), platí i v zahraničí (v Evropě)
 • SPOROKASKO – toto pojištění je levnější (hodnota pojišťovaných vozů je obecně také nižší) a platí pouze na území České republiky

Připojištění

 • Úrazové připojištění
 • Pojištění skel – při opravě v partnerském autoservisu klient neplatí spoluúčast
 • Pojištění zavazadel – buď all-risk, nebo bez rizika odcizení (levnější)
 • Připojištění náhradního vozidla
 • Rozsáhlejší asistenční služby (ASISTENCE PLUS)
 • Pojištění přírodních rizik, které obsahuje střet se zvířetem, škodu způsobenou zvířetem na plastových částech vozu v okolí motoru a živelní událost
Příspěvek z rubriky Pojišťovny | Komentáře uzavřeny

ČSOB pojišťovna

Již před více než rokem se ČSOB Pojišťovna prosadila na pozici třetí největší pojišťovny v České republice. Předstihla dlouholetého držitele třetího místa, pojišťovnu Allianz.

V historii ČSOB pojišťovny hrají důležitou roli Chmelařská vzájemná pojišťovna, která vznikla v roce 1994 a IPB pojišťovna, která vznikla ještě o dva roky dříve. Po vstupu silné belgické skupiny KBC do Chmelařské vzájemné pojišťovny se pojišťovna přejmenovala na ČSOB pojišťovnu a sloučením s IPB pojišťovnou vznikl subjekt, který známe dnes.

Do skupiny ČSOB patří mimo jiné i Poštovní spořitelna, Hypoteční banka a Českomoravská stavební spořitelna – jde tedy o jednu z největších finančních skupin u nás.

ČSOB je univerzální pojišťovnou, která poskytuje všechna myslitelná pojištění:

 • Životní pojištění
 • Pojištění vozidel
 • Cestovní pojištění
 • Pojištění majetku (nemovitostí a domácností)
 • Pojištění odpovědnosti
 • Pojištění pro podnikatele, firmy i obce a zdravotnická zařízení

Povinné ručení

V oblasti povinného pojištění motorových vozidel je ČSOB pojišťovna velmi dynamická a moderní. Například počítá pojistné podle výkonu motoru, nikoliv podle jeho objemu – společně s AXA pojišťovnou jde o jediné dvě pojišťovny na našem trhu s takovýmto přístupem, který má klientům ušetřit peníze.

ČSOB pojišťovna poskytuje tři verze povinného ručení:

 • STANDARD – základní limity plnění s navýšením pro škody způsobené na zdraví (35 milionů korun, respektive 44 milionů pro škody na zdraví), úrazové pojištění řidiče, připojištění osobních věcí řidiče a rodiny, asistenční služby v ceně
 • DOMINANT – všechny limity se zvyšují (60 milionů korun), včetně připojištění v ceně (ty se zdvojnásobují)
 • PREMIANT – limit plnění je 100 milionů korun, ostatní limity se zvyšují o polovinu a součástí je i připojištění úhrady škody na našem vozidle (limit 5 000 Kč)

Bez povinností

ČSOB pojišťovna všem novým i stávajícím klientům poskytuje vyřešení škod na jejich vozidle – klienti tedy nemusí komunikovat s pojišťovnou viníka, ale vše za ně vyřeší ČSOB.
Maximální bonus je u ČSOB pojišťovny dosažen již po 8 letech bez nehody, protože je počítán progresivně.

Havarijní pojištění

 • KASKO MINI – srážka se zvířetem, živelní události
 • KASKO DOMINANT – takzvaný all-risk, ale bez pojištění proti odcizení

Pojištění proti odcizení je možno sjednat jako připojištění a vztahuje se na vozidlo jako celek i na jeho součásti. Havarijní pojištění je platné na území Evropy a lze na něj převádět bonus z povinného ručení (rok bez nehody=5% bonus). Součástí jsou i základní asistenční služby.

Připojištění

 • Náhradní vozidlo
 • Zavazadla
 • Úrazové připojištění
 • Skla (okna)
 • Rozšíření asistenčních služeb (zvýšení limitů i počtu hrazených služeb v ČR i v zahraničí)
Příspěvek z rubriky Pojišťovny | Komentáře uzavřeny

Direct pojišťovna

V roce 2007 zahájila fungování první čistě internetová pojišťovna u nás, Direct. Jejím vlastníkem je britská pojišťovací skupina RSA, která v roce 2010 oslavila již 300 let své existence. V dnešní době jde o významnou pojišťovací skupinu, která působí v téměř všech zemích světa – v České republice právě přes pojišťovnu Direct.

Přímý prodej

Způsobem prodeje svého pojištění je Direct nejmodernější pojišťovnou u nás – prodej probíhá pouze přes internet a telefon, přičemž Direct ani nevyužívá (kromě svého sídla) typických poboček, ve kterých by klienti mohli pojištění sjednávat. To znamená především obrovské snížení nákladů a velkou flexibilitu, což se projevuje i na výhodné ceně pojištění.

Direct se zcela soustředí na neživotní pojištění a v její nabídce nalezneme:

 • Pojištění automobilu
 • Pojištění motocyklu
 • Pojištění nemovitosti a domácnosti
 • Cestovní pojištění (včetně tuzemského)

Povinné ručení

Direct nabízí dvě základní varianty povinného ručení – s limity 35 milionů korun a s limity 70 milionů korun.

 • Obě varianty obsahují zdarma asistenční balíček ASIST
 • V ceně povinného ručení je služba AutoHELP, která zajišťuje, že vždy jednáte pouze se svojí pojišťovnou, i když vám škodu na vozidle způsobí vozidlo pojištěné u jiné pojišťovny, případně auto pojištěné v zahraničí, nebo vůbec nepojištěné
 • Maximální výše bonusu je 50 %
 • Sleva pro pojištění dalších vozidel klienta

Havarijní pojištění

Tři varianty havarijního pojištění kopírují potřeby různých klientů:

 • MINI – je určena pro řidiče, kteří se chtějí pojistit proti nepředvídatelným událostem (vandalismus a živelní události)
 • OPTI+ – rozšiřuje krytá rizika o odcizení
 • MAXI – přidává i krytí pro případ havárie, což znamená, že jde o all-risk havarijní pojištění

Klienti si mohou zvolit výši spoluúčasti z těchto možností:

 • 5 %, ale minimálně 5 000 Kč
 • 10 %, ale minimálně 10 000 Kč
 • 15 %, ale minimálně 15 000 Kč
 • 30 %, ale minimálně 30 000 Kč

V ceně všech stupňů povinného ručení je i rozšířená asistence ASIST+.

Připojištění

 • Pojištění čelního skla, nebo všech skel – limit plnění je volitelný od 2 500 Kč do 30 000 Kč a spoluúčast činí 5 %, kromě havarijního pojištění OPTI+ a MAXI, ke kterým je toto připojištění bez spoluúčasti. Připojištění se vztahuje na všechna běžná rizika.
 • Pojištění proti špatnému stavu vozovky – s limitem plnění až 100 000 Kč
 • Náhradní vozidlo – s limitem až 30 000 Kč (respektive až 2 000 Kč na den), bez časového omezení (po dobu opravy vozidla po pojistné události)
 • Úrazové připojištění – lze volit pojištění řidiče, řidiče+spolujezdce, nebo osob na všech sedačkách ve vozidle, přičemž limit plnění je 80 000 Kč/160 000 Kč až 320 000 Kč/640 000 Kč pro případ smrti/trvalých následků úrazu
 • Připojištění bonusu – bonus neklesá v případě, že způsobíme pojistnou událost

Asistenční služby

Direct nabízí tři balíčky asistenčních služeb. Nejnižší, ASIST, je zdarma pro klienty využívající Direct povinné ručení, ať už v jakékoliv podobě. Vyšší, ASIST+, je zdarma k havarijnímu pojištění. Vrcholná varianta, TOP ASIST, je příplatková.

ASIST obsahuje asistenční služby pro případ havárie, ASIST+ i pro případ poruchy a TOP ASIST je plnohodnotnou asistencí pro všechny myslitelné případy. Všechny tři varianty jsou platné v ČR i v zahraničí, včetně dovozu a přečerpání paliva a podobných služeb.

Příspěvek z rubriky Pojišťovny | Komentáře uzavřeny

Generali pojišťovna

Tato pojišťovna, v současné době jedna z největších pojišťoven, ale i společností obecně na světě, byla založena v roce 1831 v italském Terstu, tedy v tehdejší rakouské monarchii – brzy se rozšířila i do ostatních zemí impéria, včetně Čech (pobočka v Praze byla otevřena už o rok později, pět let po vzniku První české vzájemné pojišťovny, předchůdci ČP).

Jde o univerzální pojišťovnu, jejíž česká pobočka je vlastněna Generali PPF holdingem, ve kterém má většinu sama Generali (51 %) a zbytek PPF Petra Kellnera. Tento holding drží i již zmíněnou Českou pojišťovnu, takže Generali de facto ovládá český pojišťovací trh.

Po sametové revoluci se Generali na náš trh vrací v roce 1993, respektive o dva roky později již pod svým jménem (do té doby jako Erste Allgemeine).

Generali je univerzální pojišťovnou, která poskytuje kompletní nabídku služeb a servis v těchto oblastech:

 • Pojištění vozidel
 • Cestovní pojištění
 • Životní pojištění
 • Pojištění odpovědnosti
 • Pojištění průmyslu, podnikatelů, ale i cestovních kanceláří a obcí

Povinné ručení

Generali dává řidičům vybrat ze tří variant povinného ručení:

 • Základ – limity plnění jsou 35 milionů korun a součástí jsou pouze základní asistenční služby
 • Komplet – limity zdvojnásobeny (70 milionů korun), součástí jsou rozšířené asistenční služby a pojištění střetu se zvěří
 • Exkluziv – vysoké limity (100 milionů korun), v ceně je i úrazové připojištění řidiče a náhradní vozidlo

U Generali mohou řidiči dosáhnout nadstandardního bonusu (55 %) po 11 letech bezeškodného období. Bonus je převoditelný na havarijní pojištění i vozidlo zákonného partnera.

Havarijní pojištění

Všechny tři základní varianty havarijního pojištění od Generali je možné výrazně modelovat podle přání klienta – skrze volby pojistných limitů i díky připojištěním.

 • MINIKASKO – neobsahuje, ani volitelně, pojištění havárie – je určeno zejména klientům, kteří se chtějí pojistit pouze proti okolnostem, které nedokážou ovlivnit, včetně volitelného připojištění proti odcizení. Výhodou je nízká cena a absence spoluúčasti pro případ střetu se zvěří a živelní události.
 • KASKO – tradiční havarijní pojištění s volitelnými oblastmi krytí, včetně komplexní ochrany all-risk.
 • RETRO – určeno pro starší vozy od 6 do 20 let stáří. Lze volit pouze ze čtyř fixních limitů plnění od 50 do 150 tisíc korun a hodnota vozidla nesmí přesahovat 250 000 Kč. Možnost sjednat i all-risk ochranu.

Připojištění

 • Rozšířené asistenční služby
 • Pojištění všech skel vozidla
 • Úrazové připojištění ve třech variantách – pojištění řidiče, pojištění všech sedadel, nebo pojištění řidiče a všech dětí v autosedačkách
 • Pojištění náhradního vozidla po havárii
 • Pojištění právní ochrany
 • Připojištění zavazadel – se spoluúčastí 10 %, minimálně však 500 Kč
Příspěvek z rubriky Pojišťovny | Komentáře uzavřeny

HVP Pojišťovna

Svým názvem budí Hasičská vzájemná pojišťovna pozornost – jde však o zcela standardní pojišťovnu, která poskytuje všechny běžné druhy pojištění. Založena byla v roce 1900, ale moderní historii po demonopolizaci trhu započala v roce 1992.

Obnovení fungování HVP iniciovalo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, ale produkty pojišťovny jsou přístupné všem klientům, kteří mají zájem o:

 • Životní pojištění
 • Cestovní pojištění
 • Pojištění nemovitosti a domácnosti
 • Pojištění odpovědnosti
 • Úrazové pojištění
 • Pojištění společností, zemědělství a přepravy
 • Pojištění vozidel

Povinné ručení

 • STANDARD– limity plnění jsou 35 milionů korun, součástí jsou základní asistenční služby
 • NADSTANDARD– limity plnění jsou 70 milionů korun a zdarma je navíc úrazové připojištění posádky vozu

Hasičská vzájemná pojišťovna poskytuje výraznou slevu pro vozidla dobrovolných hasičů a vozidla Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. I běžní klienti však mají nárok dosáhnout velmi zajímavých podmínek, protože HVP nabízí až 60% bonus, který je tak mezi pojišťovnami v ČR mezi nejvyššími.

V ceně povinného ručení je základní asistence – rozšířené asistenční služby lze získat formou připojištění.

Havarijní pojištění

Základní pojištění obsahuje plnění pro případ živelní události (povodeň, vichřice, požár, blesk, kroupy,…) a havárie. Mezi nadstandard pak patří plnění pro v případě vandalismu a odcizení vozidla – lze tedy sjednat all-risk.  Havarijní pojištění obsahuje asistenční služby od AXA Assistance.

 • Spoluúčast je možné sjednat ve výši od 2 000 Kč do 30 000 Kč
 • Pojištění je platné na území Evropy
 • Lze sjednat připojištění: zavazadel, mimořádné výbavy, čelního skla a úrazové připojištění

Kromě osobních vozidel lze u HVP sjednat pojištění traktorů, nákladních vozidel, obytných i nákladních přívěsů a pracovních nástrojů.

Příspěvek z rubriky Pojišťovny | Komentáře uzavřeny

Kooperativa pojišťovna

Kooperativa pojišťovna je první komerční pojišťovna na našem území po pádu komunismu, která byla založena v roce 1991. Vlastníkem je rakouská Vienna Insurance Group, stejně jako Česká podnikatelská pojišťovna.

Kooperativa má na našem trhu nebývale silné postavení – jako jediná dokáže konkurovat České pojišťovně. Celých 23 % českého trhu s pojištěním kontroluje Kooperativa a k podobnému číslu se ostatní pojišťovny (vyjma ČP, která má ještě cca o 10 % více) zatím ani nepřibližují.

Kooperativa poskytuje komplexní pojištění, často s velmi zajímavými a progresivními prvky, ať už jde o pojištění majetku, nebo života. Jmenovitě jde o:

 • Životní pojištění
 • Cestovní pojištění
 • Pojištění vozidel
 • Pojištění odpovědnosti
 • Pojištění domácnosti a nemovitosti
 • Flotilové pojištění
 • Pojištění firem, měst i průmyslu

Povinné ručení

Páteří pojištění vozidel je i u Kooperativy samozřejmě povinné ručení. Klienti si mohou vybrat ze tří limitů plnění pro škody způsobené na majetku i zdraví, které uspokojí běžného i náročného klienta:

 • 35/35 milionů korun
 • 70/70 milionů korun
 • 100/100 milionů korun

Služba NA100PRO spadá do kategorie služeb, kterými v dnešní době pojišťovny chtějí přilákat klienty – v případě, že klient má sjednané povinné ručení NA100PRO, tak mu při jím nezaviněné nehodě Kooperativa hradí škody (klient tedy nemusí nic řešit s pojišťovnou viníka) a navíc mu poskytne náhradní vůz po dobu opravy – bez spoluúčasti. Pozor, tato služba má status připojištění – je tedy placená a je třeba ji výslovně sjednat – obsahuje však i pojištění proti živelním událostem zdarma.

Součástí povinného ručení jsou vždy základní asistenční služby, které obsahují například:

 • Ubytování posádky vozidla
 • Odtah vozidla do servisu
 • Finanční a právní pomoc

Kooperativa nabízí k povinnému ručení i připojištění živelní události – se spoluúčastí 1 % (minimálně 1 000 Kč) klient dostane ochranu známou z havarijního pojištění pro případy, jakými jsou oheň, blesky, kroupy, vysoká voda, vichřice, sesuv půdy, lavina a podobné.

Havarijní pojištění

Kooperativa svým klientům přichystala poměrně standardní havarijní pojištění se dvěma výraznými výhodami pro některé řidiče.
Základ tvoří 4 kombinovatelná rizika – havárie, odcizení, živelní událost, vandalismus (dohromady tedy oblíbený all-risk).
I u Kooperativy se havarijní pojištění sjednává se spoluúčastí, ale zde přichází první velká výhoda nejnižší volitelná spoluúčast je 0 % (minimálně však 2 000 Kč), což je na našem trhu unikátní.
Maximální spoluúčast je 20 % (minimálně však 20 000 Kč), což je naopak poměrně hodně, takže jde o výhodu pro spořivější řidiče.

TIP: Asistenční služby zdarma jsou u havarijního pojištění k dispozici nejen v případě havárie, ale i poruchy.

Připojištění

 • NA100PRO s živelním připojištěním
 • Pojištění pro případ živelních událostí – spoluúčast 1 %
 • Pojištění čelního skla – bez spoluúčasti, s limitem plnění 4 – 32 tisíc korun
 • Úrazové pojištění – zaujme zejména počítáním pojistného podle počtu pojištěných sedadel
 • Nadstandardní asistenční služby
 • Pojištění zavazadel – možnost zvolit variantu s krytím i pro případ odcizení, nebo bez, což je 8x levnější – limit plnění je až 100 000 Kč
 • Náhradní vozidlo s možností volby maximální délky i maximálního limitu na den
 • Pojištění právní ochrany
 • Pomoc při nehodě – sloučení asistenční a právní pomoci pro případ účasti na nehodě
 • Pojištění škod způsobených zvířetem – 2 varianty: plnění pouze při střetu se zvířetem, nebo i pro případ poškození zaparkovaného vozidla (překousání důležitých součástí vozidla,…)
Příspěvek z rubriky Pojištění vozidel | Komentáře uzavřeny